zaposhop | akcie | novinky | špecifikácia tovaru | objednávkové katalógy | kontakty | o firme
Vážení naši súčasní,
ale aj budúci klienti,som veľmi rád, že Vás môžem čo najsrdečnej- šie pozdraviť a v stručnom retrospektívnom pohľade zbilancovať naše takmer dvanásťročné pôsobenie na trhu.
Už na prelome rokov 1992-93 vzniká združenie fyzickej a právnickej osoby ZAPO E&K, ktoré
začína rozvíjať svoje aktivity v importoch a distribúcii zapaľovačov a fajčiarskych potrieb. Združenie ZAPO E&K sa v decembri 1994 mení na ZAPO s.r.o. Exponenciálny a dynamický vývoj firmy má za následok rozširovanie firemných aktivít o nové komodity. V roku 1995 začína ZAPO importovať a distribuovať celú škálu reklamných predmetov a úspešne
rozvíja spoluprácu s reklamnými agentúrami a tlačiarenskými firmami.
V roku 1996 opäť rozširujeme svoje pôsobenie a do svojho portfólia priberáme ďalšiu širokú komoditu, ktorou sú humorné darčeky, karnevalové masky a party doplnky. Tým sa ZAPO vyprofilovalo na najväčšieho importéra reklamných a darčekových predmetov s najširším sortimentom na slovenskom trhu. Firma importuje a distribuuje pre svojich klientov tovarové produkty od svetových a európskych dodávateľov a prezentuje na trhu také známe značky, ako sú RONSON, COLIBRI, ZIPPO, IMCO, DIAMOND ROLLS a BLUE LIGHT.
V januári 2003 rozširuje svoj vplyv aj na českom trhu, keď vzniká ZAPO BOHEMIA s.r.o., čím boli vytvorené podmienky na lepšiu spoluprácu s našimi klientmi na Morave a v Čechách. V roku 2005 sa firma presťahovala do nových vlastných administratívnych a skladových priestorov v Bratislave. Tým sa opäť vytvorili podmienky pre lepšie a kvalitnejšie poskytovanie produktov a služieb pre našich klientov.
V tomto roku sme si dali za cieľ podstatne rozšíriť import a distribúciu hlavne reklamných predmetov a neustále zvyšovať úroveň komplexných služieb, ktoré k nim poskytujeme. Práve sme dobudovali novú firemnú vzorkovňu. V nej je prezentovaná veľká časť z nami ponúkanej tovarovej produkcie, s ktorou sa môžu naši klienti naživo
oboznámiť, a na návštevu ktorej si Vás - ctených súčasných, ale aj budúcich našich klientov, dovoľujeme pozvať. Našou snahou je Vaša spokojnosť po všetkých stránkach, a preto vytvárame, a aj v budúcnosti budeme vytvárať pre Vás tie najlepšie podmienky vo veľkej šírke tovarových druhov a služieb v ich najprijateľnejších cenách, v možnosti okamžitých odberov zo skladových zásob, resp. v krátkych dodacích termínoch.
Vzhľadom k tomu, že naši predajcovia zabezpečujú distribúciu tovaru na firemných autách po celom Slovensku a taktiež v Čechách, sme schopní Vám mnohé dodávky tovaru zabezpečiť aj našimi vlastnými preprav- nými kapacitami. Budeme veľmi radi, ak aj Vy sa stanete našimi klientmi a rozšírite tak okruh našich spokojných zákazníkov, ktorých je v súčasnosti už vyše 2200.
Všetkým Vám, našim klientom chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu v uplynulých rokoch a prisľúbiť Vám, že naďalej sa budeme snažiť vytvárať pre Vás také podmienky vo všetkých smeroch, ktoré budú zárukou Vášho úspešného, vysoko konkurenčného pôsobenia vo Vašom regióne, a tým aj zárukou Vášho profitu a spokojnosti Vašich klientov.

S úctou

               Ing.J.Maholányi

registrácia | prihlásenie | ARCHíV
Piatok, 14.6.2024, 05:01 hod.
Dnes má meniny